Liên hệ với chúng tôi

Quản lý - Lãnh đạo - Nhân sự

 

Khóa học

Mục tiêu Đối tượng học viên Thời gian đào tạo
Kỹ năng phỏng vấn & Tuyển chọn

Cung cấp học viên kiến thức, lý thuyết, kỹ năng, công cụ và sự tự tin để lên kế hoạch tuyển dụng và phỏng vấn để quyết định chọn lựa ứng viên.

Giúp học viên có khả năng thực hành và đánh giá kỹ năng phỏng vấn của mình trong môi trường an toàn và có tính hỗ trợ.

Sub Leader/Leader

Sub Assistant & Assistant

Assistant Manager

Section Manager

Department Manager

2 ngày
Mô tả công việc

Cung cấp học viên kiến thức, kỹ năng và các mẫu form mô tả công việc cho một chức danh nghề nghiệp.

Giúp học viên có khả năng thực hành viết bản mô tả công việc và được phản hồi để cải thiện tốt hơn.

Sub Assistant & Assistant

Assistant Manager


1 ngày
Quản lý năng lực

Giúp học viên hiểu sâu về năng lực để có thể xác định các năng lực cần thiết trong công ty

Giúp học viên cải thiện kế hoạch nhân sự ở nhiều góc độ khác nhau

Assistant Manager

Section Manager

Department

Manager

1 ngày
Quản lý công tác huấn luyện tại doanh nghiệp Cung cấp cho học viên những khái niệm, lý thuyết, phương pháp, kỹ năng, công cụ và sự tự tin cần có để quản lý về đào tạo và phát triển trong công ty

Sub Assistant

Assistant Manager

Section Manager

2 ngày
Đào tạo giảng viên nội bộ

Cung cấp cho học viên lý thuyết, kỹ năng, công cụ và sự tự tin cần thiết để trở thành giảng viên hiệu quả.

Tạo cơ hội cho học viên thực tập và đánh giá kỹ năng đào tạo hiện tại trong môi trường an toàn và có tính hỗ trợ.

Sub Assistant & Assistant

Assistant Manager


3 ngày
Truyền cảm hứng cho học viên

Cung cấp cho học viên những khái niệm, gợi ý và cách thức gây cảm hứng cho những người tham dự

Sáng tạo các tình huống vui nhộn và những kinh nghiệm thực tế trong việc giảng dạy

Sub Leader/Leader

Sub Assistant & Assistant

Assistant Manager

Section Manager

0.5 ngày
Kỹ năng quản lý cơ bản Trang bị cho các nhà quản lý mới kiến thức và kỹ năng cần thiết để sẵn sàng cho vai trò quản lý mới

Assistant Manager

Section Manager

Department Manager

2 - 3 ngày
Kỹ năng quản lý nâng cao

Giúp học viên nhận thức rõ hơn về phong cách quản lý bản thân, các thế mạnh và điểm yếu của chính mình.

Tạo điều kiện cho học viên áp dụng các kỹ năng quản lý để đạt hiệu quả tốt hơn.

Giúp học viên có được khả năng tự quản lý một cách hiệu quả và yêu thích công việc hơn.

Tạo điều kiện để học viên lên kế hoạch phát triển nghề nghiệp và bản thân

Section Manager

Department Manager

2 - 3 ngày
Kỹ năng lãnh đạo và phát triển đội nhóm

Là bước chuẩn bị nhằm giúp các cấp quản lý cấp cao có thể đảm nhận thêm nhiều vai trò lãnh đạo khác trong tổ chức.

Nâng cao năng lực của học viên trong việc triển khai chiến lược thành phương hướng hành động và thực thi đầy ý nghĩa.

Section Manager

Department Manager

Manager/Higher

2 - 3 ngày
Lãnh đạo tình huống Giúp quản lý cấp trung, trưởng phòng và trưởng bộ phận hiểu rõ các khái niệm để giúp quản lý và giám sát công việc tốt hơn

Section Manager

Department Manager

Manager/Higher

2 ngày
Tư duy chiến lược đến quản trị chiến lược Giúp học viên các kỹ thuật, công cụ thực tế sử dụng tư duy chiến lược trong cuộc sống hàng ngày và quản lý kinh doanh

Sub Leader/Leader

Sub Assistant & Assistant

Assistant Manager

Department Manager

2 ngày
Xây dựng đội nhóm hiệu quả

Xây dựng đội nhóm.

Đẩy mạnh tinh thần làm việc đội nhóm.

Nâng cao kỹ năng đội nhóm hiệu quả

Sub Leader/Leader

Sub Assistant & Assistant

Assistant Manager

Section Manager

2 ngày
Kỹ năng huấn luyện và đào tạo

Cung cấp cho học viên những lý thuyết, kỹ năng, công vụ và sự tự tin cần thiết để trở thành những người quản lý/dẫn dắt hiệu quả.

Tạo cơ hội để học viên được thực hành và đánh giá kỹ năng dẫn dắt và khuyến khích của mình trong một môi trường an toàn và có tính hỗ trợ.

Trang bị cho học viên về quan niệm, kiến thức và kỹ năng về khuyến khích nhân viên để giúp học quản lý tốt hơn

Assistant Manager

Section Manager

Department Manager

2 - 3 ngày
Thiết lập mục tiêu

Cung cấp học viên các khái niệm, quy trình quản lý công việc hiệu quả, tập trung vào thiết lập mục tiêu.

Giới thiệu phương pháp tiếp cận quản lý hiệu quả, nguyên tắc, thủ tục hành chính và các form mẫu thiết lập mục tiêu cuộc họp đồng thời cho phép các học viên thực hành.

Sub Leader/Leader

Sub Assistant & Assistant

Assistant Manager

Section Manager

Department Manager

1 ngày
Quản lý theo mục tiêu (MBO)

Cung cấp các khái niệm, và kỹ năng quản lý dự án và nhân viên theo mục tiêu.

Tạo cơ hội thực hành và các kỹ năng quản trị mục tiêu

Sub Leader/Leader

Sub Assistant & Assistant

Assistant Manager

Section Manager

Department Manager
2 ngày
Quản lý hiệu quả thực hiện công việc

Cung cấp cho học viên khái niệm và lý thuyết về quản lý hiệu quả công việc.

Giới thiệu các tiêu chí quản lý hoạt động và thủ tục chung.

Hỗ trợ học viên tự đánh giá khả năng quản lý hiệu quả công việc hiện tại của mình và tạo cơ hội thực hành cho học viên

Sub Leader/Leader

Sub Assistant & Assistant

Assistant Manager

Section Manager

Department Manager

2 ngày
Quản lý nguồn lực Giúp học viên tổ chức, đạt được, tận dụng và duy trì nguồn lực được hiệu quả hơn

Sub Leader/Leader

Sub Assistant & Assistant

Assistant Manager

Section Manager

Department Manager

1 ngày

 Thiết kế webiste bởi www.ThanhLapWeb.Com - Kingbao Media