Liên hệ với chúng tôi

Tiếp thị - Kinh doanh

 

Khóa học
Mục tiêu
Đối tượng học viên
Thời lượng
Tiếp thị cho giám đốc Cung cấp khái niệm và kỹ năng cơ bản về tiếp thị, lập chiến lược tiếp thị, xây dựng các công cụ hữu hiệu để tiến hành; phát triển các hoạt động tiếp thị

Assistant Manager

 

 

 

 

Section Manager

 

 

Department Manager
1 ngày
Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

Cung cấp cho học viên khái niệm về định hướng khách hàng và phương hướng tiếp cận tư vấn.

Trang bị cho học viên kiến thức, kỹ năng và các kỹ thuật bán hàng để nâng cao kỹ năng bán hàng của họ nhằm nâng cao doanh thu công ty

Sub Assistant & Assistant

 

 

Assistant Manager

Section Manager

Department Manager
2 ngày
Kỹ năng tiếp thị bán hàng qua điện thoại Cung cấp cho học viên những ý tưởng, kiến thức, và kỹ năng liên quan đến việc tiếp thị qua điện thoại một cách chuyên nghiệp, đồng thời giúp học viên áp dụng những nguyên tắc giao tiếp và chăm sóc khách hàng một cách hiệu quả

Sub Assistant & Assistant

 

 

Assistant Manager

Section Manager

Department Manager
2 ngày
Kỹ năng đàm phán hiệu quả

Nâng cao nhận thức của học viên về tầm quan trọng của đàm phán đối với hiệu quả kinh doanh.

Phát triển khả năng đàm phán độc lập và tập thể

Sub Assistant & Assistant

 

 

Assistant Manager

Section Manager

Department Manager
2 ngày
Giải quyết phản đối Giúp học viên hiểu rõ hơn những khái niệm và kỹ năng trong việc giải quyết sự phản đối

Sub Assistant & Assistant

 

 

Assistant Manager

Section Manager

Department Manager
1 ngày
Kỹ năng quản lý kinh doanh Hỗ trợ cho người quản lý kinh doanh hiểu về các khái niệm kinh doanh chính nhằm giám sát đội ngũ kinh doanh hiệu quả hơn

Sub Assistant & Assistant

 

 

Assistant Manager

Section Manager

Department Manager
2 ngày
Kỹ năng phát triển kinh doanh Giúp học viên hiểu được khái niệm về chiến lược tiếp thị và có thể đưa ra ý kiến thực thi dựa trên các nguyên tắc hoạt động và lợi nhuận

Sub Assistant & Assistant

 

 

Assistant Manager

Section Manager

Department Manager
2 ngày
Kỹ năng tạo ảnh hưởng hiệu quả

Phân biệt ảnh hưởng, thuyết phục, quyền lực và thao tác.

Xác định chất lượng, hành vi, phong cách tạo ảnh hưởng hiệu quả.

Ứng dụng kỹ năng, kỹ thuật tạo ảnh hưởng.

Sử dụng các phong cách ảnh hưởng trong từng hoàn cảnh hiệu quả.

Xây dựng mối quan hệ làm việc hiệu quả với các đồng nghiệp

Sub Leader /Leader

 

 

Sub Assistant & Assistant

Assistant Manager

Section Manager

Department Manager
2 ngày

 

Thiết kế webiste bởi www.ThanhLapWeb.Com - Kingbao Media