Liên hệ với chúng tôi

Xây dựng tinh thần đồng đội

 

Khóa học
Mục tiêu
Đối tượng học viên
Thời lượng
Hoạt động xây dựng đội nhóm - trong nhà
Xây dựng, đẩy mạnh và phát triển tinh thần làm việc đồng đội

Sub Leader/Leader

Sub Assistant & Assistant

Assistant Manager

Section Manager

Department Manager

0.5 - 1 ngày
Hoạt động xây dựng tinh thần đồng đội - ngoài trời

Sub Leader/Leader

Sub Assistant & Assistant

Assistant Manager

Section Manager

Department Manager
1 - 2 ngày
Hoạt động xây dựng đội nhóm, dành cho cấp quản lý (trong nhà - ngoài trời)

Section Manager

Department Manager
1 ngày
Các chủ đề: Giao tiếp đội nhóm hiệu quả, trở thành người làm việc hiệu quả cao, lãnh đạo tình huống, kỹ năng lãnh đạo và phát triển đội nhóm...


Sub Leader/Leader

Sub Assistant & Assistant

Assistant Manager

Section Manager

Department Manager
1 ngày

 

 

 


Thiết kế webiste bởi www.ThanhLapWeb.Com - Kingbao Media