Liên hệ với chúng tôi

Phát triển năng lực cá nhân

 

Khóa học
Mục tiêu
Đối tượng học viên
Thời lượng
Giao tiếp qua điện thoại hiệu quả

Sub Leader /Leader

Sub Assistant & Assistant

Assistant Manager

Section Manager

Department Manager

1 ngày
Làm việc chuyên nghiệp và hình ảnh chuyên nghiệp

Cung cấp cho học viên những tư duy, kiến thức, kỹ năng có liên quan, các công cụ thiết thực và lời khuyên để trở nên hiệu quả hơn trong công việc và hoàn thành mục tiêu nghề nghiệp

Cung cấp cho học viên những tư duy, kiến thức, kỹ năng có liên quan, các công cụ thiết thực và lời khuyên để giúp cho học viên nhận thức được những lĩnh vực  họ cần cải thiện để xây dựng và nâng cao hình ảnh chuyên nghiệp của họ.

Sub Leader /Leader

 

 

Sub Assistant & Assistant

Assistant Manager

Section Manager

Department Manager
1 ngày
Tư duy phản biện

Học viên sẽ học cách để:

  • Đưa ra quyết định tốt hơn thông qua tư duy phản biện và cách giải quyết vấn đề sáng tạo
  • Chọn quyết định tốt nhất cho từng tình huống cụ thể
  • Áp dụng quy trình đánh giá các vấn đề trong công việc
  • Đưa ra các giải pháp kinh doanh hiệu quả

Sub Leader /Leader

 

 

Sub Assistant & Assistant

Assistant Manager

Section Manager

Department Manager
2 ngày
Kỹ năng quản lý dự án

 Cung cấp cho học viên những khái niệm và kỹ năng quản lý dự án.

Tạo điều kiện cho học viên thực hành các bước khác nhau của quá trình quản lý một dự án

Sub Leader /Leader

 

 

Sub Assistant & Assistant

Assistant Manager

Section Manager

Department Manager
2 - 3 ngày
Quản lý thời gian và tổ chức công việc

Cung cấp cho học viên kiến thức, kỹ năng và các công cụ thiết thực để quản lý thời gian và hoạch định ngày làm việc của mình theo cách hiệu quả nhất.

Giới thiệu các khái niệm về hoạch định và theo dõi tiến độ công việc, đồng thời thực hành nhiều bài tập tình huống nhằm giúp học viên nâng cao khả năng hoạch định của mình.

Sub Leader /Leader

 

 

Sub Assistant & Assistant

Assistant Manager

Section Manager

Department Manager
2 ngày
Giải quyết mâu thuẫn Cung cấp cho học viên những khái niệm, kỹ năng, cơ hội thực hành và phản hồi đúng đắn để nâng cao kỹ năng giải quyết mẫu thuẫn một cách hiệu quả

Sub Leader /Leader

 

 

Sub Assistant & Assistant

Assistant Manager

Section Manager

Department Manager
2 ngày
Quản lý bản thân Cung cấp cho học viên định hướng, kiến thức, kỹ năng, công cụ thực hành và những lời khuyên để đạt hiệu quả hơn trong công việc và hoàn thành những mục tiêu nghề nghiệp.

Sub Leader /Leader

 

 

Sub Assistant & Assistant

Assistant Manager

Section Manager

Department Manager
1 ngày
Chăm sóc khách hàng nội bộ và bên ngoài Giới thiệu và cung cấp cho học viên những khái niệm xoay quanh các vấn đề chăm sóc khách hàng, giúp học nhận thức được tầm quan trọng và thái độ cần thiết đối với dịch vụ khách hàng cũng như tạo cơ hội để họ thực hành kỹ năng này

Sub Assistant & Assistant

 

 

Assistant Manager

Section Manager

2 ngày
Giải quyết vấn đề và ra quyết đinh Cung cấp cho học viên những hiểu biết chuyên sâu, kỹ năng và sự tự tin cần thiết trong việc giải quyết vấn đề và ra quyết định

Sub Leader /Leader

 

 

Sub Assistant & Assistant

Assistant Manager

Section Manager

Department Manager
2 ngày
Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp

Cung cấp cho học viên các lý thuyết, kỹ năng, công cụ và sự tự tin cần thiết  để thực hiện bài thuyết trình hiệu quả.

Cung cấp cho học viên cơ hội thực hành và đánh giá khả năng thuyết trình hiện tại của mình trong môi trường an toàn và có tính hỗ trợ

Sub Leader /Leader

 

 

Sub Assistant & Assistant

Assistant Manager

Section Manager

Department Manager
2 ngày
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả Cung cấp cho học viên các khái niệm, kỹ năng, cơ hội thực hành và ý ký kiến phản hồi nhằm nâng cao hiệu quả giao tiếp

Sub Leader /Leader

 

 

Sub Assistant & Assistant

Assistant Manager

Section Manager

Department Manager
2 ngày
Kỹ năng giao tiếp nâng cao Cung cấp cho học viên kiến thức, kỹ năng thực tế và thái độ để nâng cao sự hiểu biết, giúp họ đạt được những kỹ năng giao tiếp nâng cao trong kinh doanh và giao tiếp với nhân viên.

Sub Leader /Leader

 

 

Sub Assistant & Assistant

Assistant Manager

Section Manager

Department Manager
2 ngày
Kỹ năng hội họp hiệu quả Phát triển tư duy, kiến thức và kỹ năng cho các học viên về chuẩn bị, tham gia và đóng góp ý kiến trong cuộc họp

Sub Leader /Leader

 

 

Sub Assistant & Assistant

Assistant Manager

Section Manager

Department Manager
1 ngày
Trở thành người làm việc hiệu quả Cung cấp cho học viên nhận thức và kỹ năng để xây dựng cho mình 7 thói quen của người làm việc hiệu quả cao. Đồng thời hỗ trợ học viên thay đổi cách thức cơ bản trong tiếp cận công việc, mối quan hệ, khó khăn và cơ hội

Sub Leader /Leader

 

 

Sub Assistant & Assistant

Assistant Manager

Section Manager

Department Manager
2 ngày
Kỹ năng cá nhân

Cung cấp cho học viên nền tảng kiến thức, tư tưởng và các kỹ năng cần thiết cho việc nâng cao kỹ năng của học viên.

Giúp cho học viên xây dựng mối quan hệ tốt trong môi trường kinh doanh, nâng cao hiệu quả công việc.

Assistant Manager

 

 

Section Manager

Department Manager
2 ngày
Kiểm soát Stress Giúp cho học viên hiểu được các nguyên nhân, tình huống và có giải pháp cho từng vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh.

Sub Leader /Leader

 

 

Sub Assistant & Assistant

Assistant Manager

Section Manager

Department Manager
1 ngày
Tôn trọng và tin tưởng

Sub Leader /Leader

 

 

Sub Assistant & Assistant

Assistant Manager

Section Manager

Department Manager
1 ngày
Tìm hiểu văn hóa Việt Nam

Giúp cho học viên giải tỏa được sự buồn bực do xung đột văn hóa gây ra.

Giúp cho học viên có được cách hiểu thấu đáo hơn quan niệm về một nền văn hóa, cách cư xử được sự ủng hộ của xã hội và cách giao tiếp cần có trong môi trường công ty.

Giúp cho học viên tham gia nhiều môi trường văn hóa khác nhau và từng bước điều chỉnh cách xử thế để nâng cao sự đoàn kết trong môi trường làm việc tập thể.

Trang bị cho học viên các phương pháp và kiến thức cần có giúp cho việc nâng cao khả năng giao tiếp.

Section Manager

 

 

Department Manager

Manager/Higher

(For Foreigner only)

2 ngày
Kỹ năng thư ký điều hành Cung cấp phương thức, kiến thức quản lý tổng quát, các kỹ năng cần có và các công cụ thực tế nhằm giúp cho học viên mở rộng và nâng cao tinh thần trách nhiệm của mình; hoạt động với mức độ giám sát tối thiểu; từng bước hoàn thiện cách thức trình bày; cung cấp cho cấp trên các yêu cầu có tính khả thi và hiệu quả cao

Assistant Manager

 

 

2.5 ngày
Kỹ năng tiếp tân Huấn luyện kỹ năng tiếp tân với những chủ đề như: hình tượng cá nhân và kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp với khách, kỹ năng giao tiếp qua điện thoại
1 ngày

 

 

 

 

 


Thiết kế webiste bởi www.ThanhLapWeb.Com - Kingbao Media